HBOT behandling av långtidscovid

Banbrytande Forskning om Hyperbar Syrgasterapi som Behandling för Långvariga COVID-19-symtom

Studien från Tel Aviv University, publicerad i Scientific Reports, presenterar banbrytande forskning som identifierar en lovande behandling för långvariga COVID-19-symtom, baserad på avancerad hyperbar syrgasterapi (HBOT).

Forskarna fann att HBOT-behandling resulterade i betydande förbättringar hos patienter med långvariga kognitiva symtom såsom koncentrationssvårigheter, minnesproblem och mental trötthet, vilka är vanligt förekommande hos upp till 30% av patienter som drabbats av COVID-19.

Studien inkluderade 73 patienter med kognitiva symtom som kvarstod mer än tre månader efter en bekräftad COVID-19-infektion. Deltagarna randomiserades till antingen HBOT-behandling eller placebobehandling. Resultaten visade att patienter som behandlades med HBOT upplevde betydande förbättringar i global kognitiv funktion, uppmärksamhet och exekutiva funktioner jämfört med kontrollgruppen.

Avancerad hjärnavbildning visade att de förbättrade kognitiva resultaten korrelerade med synlig återhämtning i de hjärnregioner som tidigare skadats av COVID-19-viruset. Forskarna förklarar att HBOT troligen främjar hjärnans regeneration genom att generera nya neuroner och blodkärl, vilket leder till förnyad neuroplasticitet och ökad hjärnperfusion.

Studien innebär ett genombrott för behandlingen av långvariga COVID-19-symtom genom att erbjuda en konkret lösning för patienter som lider av dessa besvärliga och invaliderande symtom. Forskarna framhåller att resultatet också belyser den biologiska skadan på hjärnvävnad som orsakas av COVID-19-viruset och hur denna skada kan repareras genom HBOT-behandling, vilket minskar symtom och potentiellt leder till återhämtning. Därutöver antyder resultaten att liknande behandlingsmetoder kan vara effektiva för andra neurologiska och psykiatriska sjukdomar utlösta av virus, vilket öppnar för nya möjligheter för framtida behandlingar.

Denna studie har stora implikationer för patienter med långvariga COVID-19-symtom och andra neurologiska sjukdomar och kan leda till förbättrade behandlingsalternativ och bättre livskvalitet för dessa patientgrupper.