Vanliga frågor & svar

Hyperbar syrgasbehandling innebär att andas in ren syrgas i en tryckkammare där trycket är högre än normalt atmosfärstryck.

Den ökade syrgasnivån under högt tryck förbättrar kroppens förmåga att läka skadad vävnad genom att öka syrgasmättnaden i blodet.

Tillstånd som kolmonoxidförgiftning, dykarsjuka, svårläkta sår, strålskador, och vissa infektioner kan behandlas med HBOT.

Nej, HBOT är inte smärtsamt. Vissa patienter kan uppleva tryckförändringar i öronen, liknande känslan vid flygning eller dykning.

En typisk HBOT-session varar mellan 60 och 120 minuter.

Antalet sessioner varierar beroende på tillståndet som behandlas, men det kan vara mellan 20 och 40 sessioner.

En hyperbar kammare är ett specialdesignat rum eller kapsel där trycket kan ökas över atmosfärstrycksnivåer.

HBOT används vanligtvis inte preventivt utan som en behandling för specifika medicinska tillstånd.

Informera din vårdgivare om din klaustrofobi så kan vi ge stöttning och eventuellt lugnande.

Trycket i en HBOT-kammare är vanligtvis mellan 1,5 och 3 gånger det normala atmosfärstrycket.

Patienter kan känna tryck i öronen och en mild värmeökning. Vissa kan känna sig trötta efter sessionen.

HBOT ökar syrgaskoncentrationen i blodplasma, vilket hjälper till att minska svullnad, bekämpa infektioner och främja läkning.

Ja, HBOT kan kombineras med andra behandlingar som antibiotika, kirurgi, och fysioterapi för att förbättra resultatet vid vissa tillstånd.

Vissa personer, inklusive de med obehandlad pneumothorax, vissa lungförhållanden eller okontrollerade feber, bör undvika HBOT.

Hos KOL-patienter kan höga nivåer av syrgas minska deras drivkraft att andas. Dessa patienter kan vara beroende av låga syrenivåer för att stimulera andningen, eftersom deras kroppar har anpassat sig till att fungera med högre koldioxidnivåer. För mycket syrgas kan leda till att de slutar andas tillräckligt effektivt, vilket kan resultera i farligt höga nivåer av koldioxid i blodet (hyperkapni).

Risker med syrgasbehandling inkluderar:

 • Syrgasförgiftning: Vid långvarig användning av höga syrgashalter kan syrgasförgiftning uppstå, vilket kan skada lungor och centrala nervsystemet.
 • Brandrisk: Syrgas är brandfarligt, och det finns en ökad risk för brand när syrgas används i närheten av öppen eld eller gnistor.
 • Barotrauma: Skador på lungorna från högt tryck vid användning av ventilatorer.

Biverkningar kan inkludera:

 • Torra slemhinnor i näsa och mun, vilket kan orsaka obehag.
 • Nästäppa och blödningar från näsan.
 • Tryckskador från användning av mask eller kanyl, särskilt vid långvarig användning.

Syrgas behövs för att kroppens celler ska kunna producera energi genom att metabolisera näringsämnen. Detta är avgörande för att alla kroppsfunktioner ska fungera korrekt. Syrgas binds till hemoglobinet i de röda blodkropparna och transporteras till vävnader och organ där det används för cellandning.

Ja, man kan mäta sin syresättning själv med hjälp av en pulsoximeter. Det är en liten enhet som fästs på fingret och mäter syremättnaden i blodet samt puls.

Tecken på dålig syresättning inkluderar:

 • Andnöd eller snabb andning.
 • Trötthet och svaghet.
 • Förvirring eller dåsighet.
 • Blåaktig färg på läppar och naglar (cyanos).
 • Huvudvärk och yrsel.

Kostnaden för en HBOT session varierar från 1200kr och uppåt. Se vår prislista på hemsidan.

Ja, HBOT är godkänt för specifika medicinska tillstånd av myndigheter som FDA i USA.

Ja, HBOT kan vara effektivt för att behandla svårläkta sår, inklusive diabetiska fotsår.

Undvik alkohol och koffein, och informera oss om alla mediciner du tar. Rökning bör också undvikas.

Ja, barn kan genomgå HBOT om det är medicinskt indicerat, och behandlingen anpassas för att säkerställa deras säkerhet och komfort.

HBOT har använts inom medicinen i över 50 år, med ursprung i behandling av dykarsjuka och senare utvidgat till andra medicinska tillstånd.